ORODJE ISOP
INTERAKTIVNO SPLETNO ORODJE ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (ISOP)
POZDRAVLJENI V NOVI APLIKACIJI ISOP!

1. Orodje ISOP vam pomaga pri pripravi celostnega programa promocije zdravja na delovnem mestu, ki je obvezni sestavni del politike varnosti in zdravja pri delu in nadgrajuje klasične dejavnike tveganja. Orodje ISOP vas vodi skozi ključne korake načrtovanja, izvajanja in vrednotenja promocije zdravja na delovnem mestu, ob čemer vam nudi dodatna pojasnila o ciljih, namenu in koristih posameznega koraka.

2. Orodje ISOP med drugim vključuje nabor ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu po posameznih področjih, hkrati pa so vam na voljo tudi dodatni pripomočki (vprašalniki, checkliste, strokovno informativno gradivo), ki si jih lahko preprosto prenesete na svoj računalnik, jih ustrezno prilagodite specifičnim potrebam vaše organizacije in uporabite v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu.

OPOZORILO: Pred prenosom datotek bo vaš brskalnik morda zahteval sprejetje varnostnih opozoril. Le-ta se lahko pojavijo na manj vidnih mestih, kot na primer rdeč križec v orodni vrstici zgoraj desno (npr. Google Chrome). Prenesena datoteka se lahko ne odpre samodejno, temveč se prenos prikaže v spodnjem levem kotu brskalnika.

3. Ni vam potrebno naenkrat pripraviti celotnega programa promocije zdravja na delovnem mestu; trenutno sejo lahko shranite in ob ponovni prijavi v ISOP nadaljujete z izpolnjevanjem.

4. Ko zaključite z izpolnjevanjem ISOP, lahko program promocije zdravja na delovnem mestu prenesete na svoj računalnik in ga natisnete.

5. Podatki, ki jih vnesete v orodje ISOP, niso dostopni zunanjim uporabnikom, in se v sistemu orodja ISOP hranijo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1A (Uradni list RS, št. 67/07). Podatki so zaščiteni preko sistema šifriranja in vsakodnevnega varnostnega kopiranja v dva ločena sistema. Prav tako so preko šifriranja zaščitena tudi uporabniška gesla uporabnikov. Za preprečevanje vdorov v omrežo orodje ISOP uporablja požarno pregrado. Več informacij o pogojih in določilih uporabe orodja ISOP na voljo tukaj.

6. Preden pričnete z izdelavo programa promocije zdravja na delovnem mestu se morate registrirati ali prijaviti.

7. Prav tako si pred pričetkom oglejte osnovna navodila za uporabo orodja ISOP. Podrobnejša navodila za uporabo pa si oglejte v meniju UPORABNE POVEZAVE.

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Spletno stran v okviru projekta POLET v letih 2019 – 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© Interaktivno spletno orodje za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu (orodje ISOP) sta razvila Združenje delodajalcev Slovenije in Štajerska gospodarska zbornica v sodelovanju z raziskovalno organizacijo Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana, 2016. Reprodukcija in kopiranje vsebin (besedil in datotek) orodja ISOP ali kakršnakoli drugačna zloraba orodja ISOP v namene trženja je prepovedana in kazniva. Vse pravice pridržane. Vsebinsko ali vizualno posnemanje prepovedano.

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.