ORODJE ISOP
INTERAKTIVNO SPLETNO ORODJE ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (ISOP)
UPORABNE POVEZAVE

Pri pridobivanju dodatnih informacij s področja promocije zdravja na delovnem mestu vam lahko pomagata naslednja dokumenta:
1. SMERNICE ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (Ministrstvo za zdravje)
2. O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (Priporočila Inšpektorata RS za delo)
Za več informacij s področja promocije zdravja so vam na voljo naslednje povezave:
NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za uporabo orodja ISOP najdete na tej povezavi.

V primeru tehničnih težav ali vsebinskih vprašanj pri pripravi programa promocije se obrnite na meni KONTAKT.

SODELUJOČE ORGANIZACIJE

Orodje ISOP sta razvila:

1. Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)

2. Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ)

v sodelovanju z raziskovalno organizacijo:

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (IRI Ljubljana).

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.




Spletno stran v okviru projekta POLET v letih 2019 – 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© Interaktivno spletno orodje za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu (orodje ISOP) sta razvila Združenje delodajalcev Slovenije in Štajerska gospodarska zbornica v sodelovanju z raziskovalno organizacijo Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana, 2016. Reprodukcija in kopiranje vsebin (besedil in datotek) orodja ISOP ali kakršnakoli drugačna zloraba orodja ISOP v namene trženja je prepovedana in kazniva. Vse pravice pridržane. Vsebinsko ali vizualno posnemanje prepovedano.

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.